Công ty TNHH Nhà Thông Minh DMT

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CAMERA AXIS

I) Tạo user cho đầu ghi
1) Đầu tiên cần kết nối màn hình bàn phím và chuột vào đầu ghi sau đó đăng nhập 
a) Đi tới Computer Management > System tools > Local Users and Groups > Users.
b) Click chuột phải Users và chọn New user
c) Xóa User must change password at next logon
d) Click Creat

2) Sau khi tạo user bạn phải thêm user đó vào phần mềm AXIS Camera Station client 
1. Mở AXIS Camera Staton client
2. Chọn Configuration > Security > User permissions. 
3. Phía dưới bên phải cửa sổ window, click Add.
4. Chọn user và click Add.
5. Chọn vai trò và cấp quyền cho user bạn tạo và click OK. 
II) Tải app Axis camera station cho điện thoại
Vào app store tìm Axis camera station
1)  Đăng nhập app Axis camera station 
2) Xem camera

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ TỪ DMT