Công ty TNHH Nhà Thông Minh DMT

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HIK-CONNECT

I.Thay đổi mật khẩu đầu ghi Hik-Vision

Bước 1: Dùng trình duyệt Web truy cập vào địa chỉ IP đầu ghi camera 192.168.1.100, nhập Username là:”admin” và Password là:”hd543211” của mình. Sau đó, bạn hãy tìm đến
mục Configuration.

Bước 2: Ở mục System -> User Management -> Thẻ admin -> Modify.

Lưu ý các vấn đề sau:

  • Username với level để mặc định.
  • Old password: password đã đặt từ trước.(hd543211)
  • New password: Đặt mật khẩu mới (Mật khẩu phải trên 6 kí tự, bao gồm chữ và số).
  • Confirm: Xác nhận bằng cách nhập lại mật khẩu mới một lần nữa.

Ở dưới dòng Select all tức là các bạn có thể cấp quyền cho tài khoản (thông thường để mặc định).

Sau khi nhấn OK, bạn đã hoàn thành việc đổi mật khẩu cho đầu ghi camera HIKVISION bằng trình duyệt web.

II.Download App HIK-Connect

Vào Appstore hoặc CH Play để download ứng dụng Hik-Connect.

1.Đăng ký tài khoản

Điền SDT và mật khẩu sau đó nhấn ‘ lấy mã bảo mật’ một mã bảo mật sẽ gửi đến SDT của bạn sau đó chỉ cần nhập mã bảo mật là bạn đã đăng ký thành công

2.Thêm thiết bị qua APP điện thoại
* Hik-Connect Version

3.Xem lại trên điện thoại

4.Chia sẻ camera cho một tài khoản khác

Trước tiên người được chia sẻ cần có một tài khoản Hik-Connect( cách tạo đã hướng dẫn ở trên)

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ TỪ DMT